Arrangøren


NM-komitéen

Arrangementsansvarlig Nils Harald Brattgjerd
Anleggsansvarlig Andreas Jagtøyen
Hotellansvarlig Tore Waagenes
Markedsansvarlig og kasserer Jørn Egil Andreassen
Mediakontakt Johanne Storler
Web-ansvarlig Jostein Bø
Stevneleder Per Hansen
Bankettsjef Bjørn Willadsen
Seremonimester Sigrun Vårvik
Kaféansvarlig Heidi Aakre Faradonbeh
Design og profilering Kristine Holbø

 

Sentrale funksjonærer

Teknisk delegert Erik Julsrud
Overdommere, kvinner Are Strickert
Rune Wulvik
Overdommere, menn Gunnar Lødding
Rune Wulvik
Startere Tom Johansson
Torbjørn Sørli

 

Offisielle gjester

Trondheim kommune Ordfører Rita Ottervik
NSF Visepresident Torbjørn Digernes
Æresgjester Jan Egil Storholt
Rolf Falk-Larssen
Frode Rønning