Startkontingent


Startkontingent er kr 600 pr deltaker i norske mesterskap, utendørs – i henhold til
“Skjema som gjelder for resultatrapportering, startlisens, startkontingent, klassebestemmelser mm 2016/2017”   (NSF 28.09.2016).

Innbetales til konto 4230 58 53628